تماس با سفرهای نیلوفرانه ایرانیان (سینا سفر)


آدرس:


خیابان ولیعصر بالاتر بهشتی نبش کوچه راماتیا ٬ برج تجاریی شهاب ٬ طبقه ۳ ٬ واحد ۳۰۴.

شماره های تماس:


فروش : ۸۸۷۰۱۰۰۰ ۰۲۱
فکس : ۸۸۷۰۱۰۰۱ ۰۲۱
شکایات : ۰۹۱۰۹۰۰۹۹۳۲
پشتیبانی ۲۴ : ۰۹۱۰۹۰۰۹۹۲۵

 

شبکه های اجتماعی


  • تلگرام سینا سفرتلگرام سینا سفر
  • اینستاگرام سینا سفرتلگرام سینا سفر
آدرس:


خیابان ولیعصر بالاتر بهشتی نبش کوچه راماتیا ٬ برج تجاریی شهاب ٬ طبقه ۳ ٬ واحد ۳۰۴.
شماره های تماس:


جهت تماس کلیک کنید (۸۸۷۰۱۰۰۰ ۰۲۱)جهت تماس کلیک کنید (۰۹۱۰۹۰۰۹۹۲۸)شکایات (۰۹۱۰۹۰۰۹۹۳۲)
شبکه های اجتمایی


  • تلگرام سینا سفرتلگرام سینا سفر
  • اینستاگرام سینا سفرتلگرام سینا سفر